Kreslení el. rozvodů

Kreslení el. rozvodů

Kreslení elektrických rozvodů

Nemáte dokumentaci silnoproudých rozvodů dle skutečného provedení? Nakreslím ji!

Kreslení elektrotechnických schémat: jednopólových, technologických, liniových, schémat rozváděčů a instalačních výkresů. Návrh DPS (plošný spoj).

Kreslení rozvodů instalace do půdorysu od vašeho projektanta – formát DWG a DXF.

Ovládání dopravníku

Loxone

Ovládání motorů
Liniové schéma
Kreslení do půdorysu
Kreslení rozvodů instalace do půdorysu

Pro kreslení používám SchémataCAD

  • Stručný popis použití softwaru:
    Grafický software SchémataCAD je určen zejména pro kreslení elektrických rozvodů – např. jednopólových, liniových, technologických, schémat rozváděčů a instalačních výkresů.

  • SchémataCAD je osvědčený produkt s více než 1800 uživateli, nejvíce z řad projektantů a revizních techniků. Možnosti softwaru SchémataCAD daleko přesahuje oblast elektro schémat, software lze použít pro technické kreslení univerzálně, například často je SchémataCAD je používaný pro kreslení výkresů technických zařízení budov (TZB) – voda, topení, plyn, měření / řízení / regulace.

Pro kreslení DPS používám program Formica

FORMICA je systém pro návrh desek plošných spojů včetně kreslení schémat. Návrh plošných spojů a zhotovení jejich výrobních podkladů je důležitou fází vývoje téměř všech elektronických zařízení.

Proč mít v pořádku dokumentaci?

Protože je součástí podkladů pro řádnou revizní zprávu.

Podklady pro revizi elektrické instalace.

Je potřeba sehnat potřebné podklady 

  • Dokumentaci elektrického zařízení dle skutečného stavu
  • Protokoly o určení vnějších vlivů
  • Zpráva o předchozí revizi
  • Doklady z dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru
  • Záznamy o změnách, ke kterým se na revidovaném elektrickém zařízení došlo od poslední revize

Domů