Nabízím

Nabízím

Elektroinstalační práce

Bytové rozvody

Přihlášky k odběru elektřiny

Hromosvody

Rekonstrukce osvětlení, výměna osvětlení

Kreslení el.rozvodů

Fotovoltaický ohřev vody

Instalace chytré domácnosti Loxone.

 

Revize

Revize elektroinstalace budov dle ČSN 33 1500

Revize, kontroly el. ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2

Revize hromosvodů dle ČSN EN 62305 a ČSN 34 1390

Revize elektrického zařízení pracovního stroje

Přezkoušení dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. §4, 6, 7

Revize zdravotnického zařízení

Revize svařovacího zařízení dle ČSN EN 60974-4

 

Školení dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

ŠKOLENÍ A NÁSLEDNÉ PŘEZKOUŠENÍ DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 194/2022 SB.

Přípojky

Dále nabízím pro novostavby i stávající objekty, zajištuji instalaci elektroměrového

rozváděče (pilíře). Propojení do pojistkové skříně (distribuční rozváděč). Připojení

staveništního rozváděče, nebo zásuvkové skříně, přeměření instalace a vydání

revizní zprávy. Tedy kompletní instalaci na klíč. Také zajištuji výměnu stávajícího

starého elektroměrového rozváděče za nový typ, jako je například: ER212/NVP7P.

Pro cenovou kalkulaci využijte kontakt a napište.

Prvním krokem pro zavedení elektřiny pro nové odběrné místo je podání žádosti o

připojení k distribuční soustavě příslušnému distributorovi.  Po podepsání dokumentů

a uhrazení zálohy distributor (smluvní firma), zajistí realizaci distribučního rozváděče.

Jak mile je rozváděč na místě, je načase mě kontaktovat ☺

Kreslení elektrotechnických schémat

Kreslení elektrotechnických schémat: jednopólových, technologických, liniových,

schémat rozváděčů a instalačních výkresů. Návrh DPS (plošný spoj). Kreslení rozvodů

instalace do půdorysu od vašeho projektanta – formát DWG a DXF.

Podklady pro revizi elektrické instalace.

  • Dokumentaci elektrického zařízení dle skutečného stavu

  • Protokoly o určení vnějších vlivů

  • Zpráva o předchozí revizi

  • Doklady z dozorové činnosti orgánu státního odborného technického dozoru

  • Záznamy o změnách, ke kterým se na revidovaném elektrickém zařízení došlo

Přípojka

Spotřebiče