Proč provádět revize elektrických spotřebičů?

Proč provádět revize elektrických spotřebičů?

Nejprve je třeba zmínit zákony a nařízení vlády.

  1. Zákon č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) § 102povinnosti zaměstnavatele…

(Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.)

  1. Zákon č. 309/2006 Sb., § 4 odst. 1 písm. c)požadavky na zařízení…

(Zařízení musí být pravidelně a řádně udržována, kontrolována a revidována)

  1. NV č. 378/2001 Sb.provoz zařízení…

  2. Zákon č. 251/2005 Sb. – sankce za porušení povinností…

Druhým pohledem je vlastní bezpečnost a ochrana majetku.

(nejen mého ☺)

Často se setkávám s argumentací: je to nové, tak proč to revidovat / kontrolovat?, nejsem firma tak se mě to netýká….

Bohužel je to tragický omyl. V organizaci ve které pracuji, děláme vstupní kontroly spotřebičů v rozsahu revize. Tím zajistíme, že pro každý spotřebič je vystavena karta pro periodické revize. Ale proč? Protože záruka život nevrací. Mnohokrát jsem si ověřil, že nový výrobek nemusí být bezpečný. (například prodlužovací přívod, který měl přerušený ochranný vodič, adaptér pro notebook s unikajícím proudem 10mA, žehličky s izolačním odporem 82 kΩ a podobná zvěrstva). Tyto závady jsou časovaná bomba, kterou nemáte šanci odhalit, bez řádného přeměření. Největší skvosty se pak nacházejí v domácích dílnách. Ty pak rádi zapůjčíme sousedům. Česká vynalézavost nezná mezí, a proto vyndaná spirála z rychlovarné konvice pro ohřev vody v bazénu, není nic neobvyklého. Co se nehodí už ani na chalupě pak vezmeme do práce!!

Proč provádět revize elektrických spotřebičů?

Stačí jen koukat na zprávy –  Na Příbramsku zabíjel elektrický proud. Žena přišla o manžela, syna i vnuka. Nešlo tomu předejít? Kolik by stálo přeměřit čerpadlo? ( 50 – 100Kč ?). Proč nebyl v napájecím okruhu proudový chránič? (500 – 1000Kč ?).

Kdy začneme brát elektrický proud vážně?