Revize spotřebičů

Napsal uživatel revizeno dne Ne, 02/18/2018 - 20:53

Revize a kontroly spotřebičů

 

ČSN 33 1600 ed.2

Proč je musíme provádět?

 

1. Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

    Zákon č. 309/2006 Sb.,§ 4 odst. 1 písm. c)

2. Povinnosti zaměstnavatele – bezpečnost a ochrana zdravý při práci

    Zákon č. 262/2006 Sb.,(zákoník práce) § 102

3. Požadavky na bezpečný provoz a používání:

    strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

    NV č. 378/2001 Sb.

 

Porušení se trestá a to: Zákon č. 251/2005 Sb.

Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení

 

  1. Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení tím, že:
  1. v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu.

 

  1. bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru64) na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky

 

  1. nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.

 

2)   Za přestupek podle odstavce 1

  •  písm. c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč
  •  písm. b) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč
  •  písm. a) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění, nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru.

 

Stále slyšíme, že za vinou požáru stál vadný elektro spotřebič. Vážně se tomu nedalo předejít?

Řada lidí argumentuje tím, že revize se týkají jen provozoven a doma se to dělat nemusí. Dokud budou takovéto myšlenky převládat, budou mít hasiči stále dost práce. Ze své zkušenosti můžu říct, že jsem odhalil možná stovky nebezpečných spotřebičů. Řada z nich jde odhalit i běžnou kontrolou (nepravidelný chod motoru, jiskření, zápach, zpuchřelá vývodka a izolace, prasklí kryt atd..). Jiné lze odhalit jen měřením - (například zakoupený prodlužovací přívod, měl přerušený ochranný vodič a takovou to závadu nemáte šanci poznat). Také unikající proudy jinak než měřením neodhalíte. Tím to nešvarem trpí často napájecí zdroje pro notebbok a v lepším případě, to vede k vybavení proudového chrániče (pokud je nainstalován). Mezi nejporuchovější spotřebiče, na které jsem při revizích narazil, řadím: rychlovarné konvice a kávovary, napájecí zdroje v třídě č. I, prodlužovací přívody, vrtačky a brusky, plotýnkové vařiče…