Lhůty revizí

Napsal uživatel revizeno dne St, 01/17/2018 - 17:27

Lhůty revizí

ČSN 33 1600 ed.2

Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání
Skupina A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.
Skupina B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).
Skupina C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
Skupina D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, intemetové kavárny atp.).
Skupina E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti.

POZNÁMKA Rozdělení do skupin nemá vliv na vlastní průběh revize. Je důležité pro provozovatele, pro určení lhůt mezi revizemi podle tabulky 1. Pokud pracovníkovi, který provádí revizi, není známo, do které skupiny je revidovaný spotřebič zařazen, nebrání mu to v řádném provedení revize.

  1. První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané  tabulkou 1 od uvedení do provozu
  2. V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.
  3. Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.

Tabulka 1 - lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů

Skupina elektrických spotřebičů

nepřipevnéné spotřebiče držené v ruce'* (viz 3.2.4 a 3.2.5)

ostatní nepřipevněné spotřebiče (viz 3.2.2)

A

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání (viz 5.2 bodl)

B

Třídy 1

1 x za 3 měsíce

1 x za 6 měsíců

Třídy II a III

1 x za 6 měsíců

C

Třídy 1

1 x za 6 měsíců

1 x za 24 měsíců

Třídy II a III

1 x za 12 měsíců

D

Třídy 1 Třídy II a III

1 x za 12 měsíců

1 x za 24 měsíců

E

Třídy 1 Třídy II a III

1 x za 12 měsíců

1 x za 24 měsíců

 Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob 

Typ prostoru

ČSN 33 2000-3

Lhůty

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob

BD3, BD4

2 roky

zděné obytné a kancelářské budovy

BD1

5 let

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení

BA2, BD4

3 roky

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3

CA2

2 roky

pojízdné a převozné prostředky

-

1 rok

prozatímní zařízení staveniště

-

0,5 roku

Lhůty pravidelných revizí stanovených podle prostředí 

Druh prostředí

ČSN 33 2000-3

Lhůty

základní, normální

AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní

5 let

studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2

3 roky

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1 rok

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu

AG2, AG3, BE2, BE3

2 roky

venkovní, pod přístřeškem

umístěné venku pod přístřeškem (vně budovy - může být AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace)

4 roky

 Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny 

Druh objektu

ČSN 33 2000-3

Lhůty

objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

BE2, BE3, CA2

2 roky

ostatní

všechny kromě BE2, BE3, CA2

5 let