Nabízím

list

Nabízím:

Elektromontážní práce

Bytové rozvody                                    mer

Přihlášky k odběru elektřiny

Hromosvody

Rekonstrukce osvětlení, výměna osvětlení

Kreslení el.rozvodů            mer2               

Fotovoltaický ohřev vody

Instalace chytré domácnosti Loxone.

           

 

Revize

Revize elektroinstalace budov dle ČSN 33 1500

Revize, kontroly el. ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2

Revize hromosvodů dle ČSN EN 62305 a ČSN 341390

Revize elektrického zařízení pracovního stroje

Přezkoušení dle vyhlášky 50/1978 Sb. §6,7

Elektroinstalační práce a montáže

Revize zdravotnického zařízení

Revize svařovacího zařízení dle ČSN EN 60974-4

 

Revize, kontroly el. spotřebičů, ručního nářadí a svařovacího zdroje.

spotrebic

Revize dělám například pro: 

 

KrofaladHorejsekSkolalipa