Nabízím

Elektroinstalační práce

Bytové rozvody

Přihlášky k odběru elektřiny

Hromosvody

Rekonstrukce osvětlení, výměna osvětlení

Kreslení el.rozvodů

Fotovoltaický ohřev vody

Instalace chytré domácnosti Loxone.

 

Revize

Revize elektroinstalace budov dle ČSN 33 1500

Revize, kontroly el. ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2

Revize hromosvodů dle ČSN EN 62305 a ČSN 34 1390

Revize elektrického zařízení pracovního stroje

Přezkoušení dle vyhlášky 50/1978 Sb. §5, 6, 7, 8

Revize zdravotnického zařízení

Revize svařovacího zařízení dle ČSN EN 60974-4